درخاطره روزها۱۵مهر-۷اکتبر

نخستین مجلس قانونگذاری ایران

نخستین مجلس قانونگذاری ایران

۱۵مهر۱۲۸۵- ۷ اکتبر نخستین مجلس قانونگذاری ایران

اولین «مجلس شورای ملی ایران» که پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد، «مرتضی علی قلیخان صنیع الدوله» را به ریاست خود برگزید. انتخاب نمایندگان مجلس در دوره های اولیه، توسط رأی مستقیم مردم نبود و نمایندگان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی نماینده به مجلس میفرستادند.

 

 

درگذشت ادگار آلن پو

درگذشت ادگار آلن پو

۱۵مهر- ۷اکتبر۱۸۴۹درگذشت ادگار آلن پو

«ادگار آلن پو» شاعر و نویسندة بزرگ آمریکا در قرن ۱۹که در نگارش داستان کوتاه نظمی نو ایجاد کرد، در ۴۰ سالگی درگذشت. تاریخ ادبیات جهان از «آلن پو» به عنوان فردی که در تکامل داستان نویسی سهم به سزایی دارد یاد کرده است.

 

 

طرح ایجاد سازمان ملل

طرح ایجاد سازمان ملل

۱۵مهر- ۷اکتبر۱۹۴۲طرح ایجاد سازمان ملل

در جریان جنگ جهانی دوم، در این روز سران «آمریکا» و «انگلستان» طرح تاسیس یک سازمان جهانی برای رفع اختلاف کشورها از طریق مسالمت را بررسی کردند. این بررسی‌ها پا یه یی برای ایجاد «سازمان ملل متحد» و منشور آن قرار گرفت.

 

 

نخستین شرکت هواپیمایی

نخستین شرکت هواپیمایی

۱۵مهر- ۷اکتبر۱۹۱۹نخستین شرکت هواپیمایی

در این روز شرکت هواپیمایی هلندی «ک. ال. ام» تأسیس شد. این قدیمی ترین شرکت هواپیمایی جهان است که هنوز تغییر نام نداده و به همان شکل و همان نام به کار ادامه می‌دهد.

 

 

نخستین هیات دیپلماتیک ایران درچین

نخستین هیات دیپلماتیک ایران درچین

۱۵مهر- ۷اکتبر«۵۱۶میلادی» نخستین هیات دیپلماتیک ایران درچین

سفیر دائمی ایران در چین که با ۹۰ تن همراهان خود وارد پایتخت این کشور شده بود طی تشریفات مفصلی نامه خود را به وودی امپراتور تسلیم و همراهانش را معرفی کرد. درمیان همراهان سفیر؛ یک موبد زرتشتی نیز وجود داشت.