فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی

روز دو‌شنبه۳۰مرداد کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری خواهان آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی گردید.

شارون بارو، دبیرکل  این کنفدراسیون خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی،‌ عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی شد.

رضا شهابی، در حال حاضر ۱۳ روز است که در زندان گوهردشت کرج در اعتراض به احکام صادره علیه خود و وضعیت دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب غذا به سر می برد. این فعال کارگری پیش از این در سال ۸۹ بازداشت و از سوی بیدادگاه رژیم آخوندی به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده بود.

فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری برای آزادی زندانی سیاسی رضا شهابی

اجتماعی و اقتصادی |