سازمان ملل متحد:‌دو محموله تسلیحات شیمیایی کره شمالی به سوریه توقیف شده است

خبرگزاری رویتر31مرداد 96 خبر داد براساس یک گزارش سازمان ملل متحد محموله های کره شمالی برای سازمان تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه توقیف شده است.

براساس یک گزارش محرمانه،  دو محموله کره شمالی طی شش ماه گذشته متوقف شده است.

این گزارش که توسط  هیئتی از متخصصان مستقل ملل متحد به شورای امنیت ارائه شد و توسط رویتر در روز دوشنبه رویت شد هیچگونه جزئیاتی درباره این که کجا این ممانعت اتفاق افتاده یا  محتوای این محموله ها  چیست نمی دهد.

این متخصصان می گویند درباره همکاری تسلیحات شیمیایی و موشکهای بالستیک بین کره شمالی و رژیم سوریه تحقیق می کنند.

سازمان ملل متحد:‌دو محموله تسلیحات شیمیایی کره شمالی به سوریه توقیف شده است

جهان |