اعتراض بازنشستگان: فراخوان مقاومت ایران به حمایت از تظاهرات اعتراضی بازنشستگان

  • تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع

  • مقاومت ایران  با درود به معترضان عموم مردم و مجامع بين المللي را به حمايت از آنان فراخواند

از صبح امروز سه شنبه ۳۱ مرداد؛ نزدیک به سه هزار تن از بازنشستگان از تهران و استانهای مختلف ایران مانند البرز؛‌ مرکزی؛ اصفهان؛‌ خراسان جنوبی؛‌ خراسان شمالی؛ خراسان رضوی؛ گیلان؛ ‌مازندران؛ سمنان و کرمانشاه، در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع زدند. آنها خواستار افزايش حقوق و تأمين بيمه هاي اجتماعي و آزادي معلمان دستگير شده بودند.

تظاهرات بازنشستگان در حالي است كه تظاهرات و اعتراضات هزاران تن از مردمي كه اموالشان توسط مؤسسات مالي وابسته به سپاه پاسداران و ديكر ارگانهاي دولتي چپاول شده است نیز در تهران و مشهد و ديگر شهرهاي كشور ادامه دارد.

بازنشستگان در تظاهرات امروز خود شعار مي دادند ”ما بازنشستگانيم ، از ياد رفتگانيم”، ”اين همه بيعدالتي، هرگز نديده ملتي” ”كارگر، دانشجو ، معلم اتحاد اتحاد”، ”زنداني سياسي آزاد بايد گردد”، ”معلم زنداني آزاد بايد گردد”، ”می زنم فریاد هر چه باداباد”، ”سفره ما خاليه، پز شما عاليه”، ”معيشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست”، ”یک اختلاس كم بشه، مشكل ما حل ميشه”، :خط فقر چهار ميليون، حقوق ما يه ميليون”.

تظاهركنندگان در پلاكاردهايي كه با خود حمل مي كردند، نوشته بودند: ”ما خواستار افزایش حقوق به میزان ۴میلیون تومان خط فقر می باشیم”، ”ما خواهان بیمه کامل و جامع که حق قانونی ماست هستیم”، ”تا زمانی که زیر خط فقریم؛ مطالبه گر خواهیم ماند”، ”نه به هرگونه مذاكره، رسيدن به حقوق واقعي”.مقاومت ايران با درود به بازنشستگان و غارت شدگان و معلمان و كارگران و پرستاران و دانشجويان و… معترض كه در حاكميت رژيم آخوندي از حقوق اوليه خود محروم شده اند، از عموم مردم به ويژه جوانان مي خواهد به حمايت از معترضان قيام كنند. همچنین اتحاديه هاي كارگري، معلمان، فرهنگيان و بازنشستگان در كشورهاي مختلف و مجامع بين المللي ذيربط را به همبستگي با تظاهرات اعتراضي در ايران و محكوم كردن سياستهاي سركوبگرانه و ظالمانه رژيم آخوندي فرا مي خواند.

فقر، تورم، بيكاري و اقتصاد ويران شده ايران نتيجه ۳۸سال حاكميت فاشيسم ديني حاكم است كه سرمايه هاي ملي و اموال مردم در آن یا صرف سركوب، صدور تروريسم و پروژه هاي ضد ملي اتمي می شود يا توسط سرمداران آن چپاول مي شود. تا اين رژيم هست، اين بحران عميق تر و شديدتر خواهد شد

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

31مرداد1396(22 اوت 2017)

اعتراض بازنشستگان: فراخوان مقاومت ایران به حمایت از تظاهرات اعتراضی بازنشستگان

سیاسی |