گفتگو با عباس مدرسی فر – قسمت اول

 مشاهدات عباس مدرسی‌فر از کودتای ۲۸ مرداد و فضای سیاسی ایران به دنبال کودتا

 عباس مدرسی فر از مبارزین پرسابقه و از زندانیان سیاسی زمان شاه است. وی برای تشریح علت پیوستنش به مجاهدین در زمان شاه به گذشته های دورتر بر می‌گردد و شرایط پس از  کودتای ۲۸مرداد را که به‌‌عنوان یک نوجوان ذر سلل ۱۳۳۲ شاهد آن بوده است  مرور می کند

او  خاطرات آن دوران و کارهایی که دکتر مصدق طی ۲سال حکومت خود انجام داده را بازگو می‌کند و همچنین در رابطه با اصلاحات شاه تحت عنوان «انقلاب سفید» درزمانی که کندی رئیس جمهور آمریکا بود سخن می‌گوید.