پاسدار جعفری:‌ بعد از برجام، آمده‌اند به‌سراغ تحریم‌های دفاعی و موشکی

  • پاسدار جعفری سرکرده کل سپاه  پاسداران در واکنش به تحریمهای آمریکا گفت:‌

«توان دفاعی ارتش، سپاه و بسیج و ناجا   مؤلفه سومی است که دشمنان هدف قرار داده‌اند؛ آنها اخیراً به‌دنبال تضعیف این توان برآمده‌اند و بعد از برجام، آمده‌اند به‌سراغ تحریم‌های دفاعی و موشکی، و قصد دارند که نیروهای مسلح کشور را تضعیف کنند».

وی افزود: « متأسفانه بعضی‌ها هم در داخل هستند که توجه به این توطئه‌های دشمنان ندارند و بعضاً فریب قول‌ها و وعده‌های دشمنان را می‌خورند و به عمق این توطئه و برنامه‌ریزی دشمنان برای تضعیف توان دفاعی، توجه ندارند بلکه همراهی‌هایی هم صورت می‌گیرد».

پاسدار جعفری:‌ بعد از برجام، آمده‌اند به‌سراغ تحریم‌های دفاعی و موشکی

سیاسی |