در خشونت‌های ویرجینیا دهها نفر کشته  و مجروح شدند

  • در درگیری شب گذشته میان راست‌گرایان‌افراطی و مخالفان آنها در شهر شارلوتزویل آمریکا، 3 نفر کشته و 35 نفر مجروح شدند.

این حادثه زمانی اتفاق افتاد که شخصی با خودرو خود تظاهر ‌کنندگان مخالف سفیدپوستان راست افراطی را زیر گرفت.

رئیس جمهور  آمریکا روز گذشته  در یک نشست خبری، تنش و درگیری بین دو گروه در ایالت ویرجینیا را محکوم کرد و خواستار اتحاد همه گروه ها شد.

وی گفت آمریکایی ها با هر عقیده ای به عقاید یکدیگر احترام می گذارند.. هیچ شهروندی، فارغ از رنگ پوست، مذهب یا دیدگاه سیاسی نباید نگران امنیت خود بیرون از خانه اش باشد.

در خشونت‌های ویرجینیا دهها نفر کشته و مجروح شدند

جهان |