تجمع  اعتراضی کارگران  در تهران و اهواز

  • صبح امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ؛ جمعی از کارگران گروه ملی امانیه در تهران روبروی بانک ملی، تجمع اعتراضي برگزار كردند.

در اهوار نیز امروز بار دیگر بیش از 500 تن از کارگران گروه ملی فولاد در مقابل بانک ملی تجمع اعتراضی  برپا کردند. کارگران معترض می گویند 5تا 8 ماه حقوق  و  همچنین حق سنوات آن‌ها از سال ۹۰ پرداخت نشده است.

تجمع اعتراضی کارگران در تهران و اهواز

اجتماعی و اقتصادی |