محكوميت موج اعدام‌هاي خامنه‌اي، فراخوان به محاكمة سران رژيم به‌خاطر جنايت عليه بشريت در قتل عام سي هزار زنداني سياسي در سال 67، گزارش‌هايي از:(كانادا، اتاوا وتورنتو)-دانمارك ، كپنهاك

 

کارزار جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ – محکومیت موج اعدامهای خامنه‌ای

گزارشهای خبری |