ورودی گورستان مسیحیان توسط رژیم حاکم بر ایران مسدود شد

  • ایران: مسدود کردن ورودی گورستان تاریخی مسیحیان در کرمانشاه

 

درِ ورودي گورستان تاريخي مسيحيان توسط رژیم ضد ایرانی آخوندی در کرمانشاه  مسدود شد.

مزدوران رژیم از دیدار  خانواده مسیحیان دفن شده دراین گورستان جلوگیری کردند.

رژیم ضدبشری آخوندی بارها توسط نهادهای بین المللی حقوق بشر بخاطر نقض حقوق پیروان ادیان و مذاهب در ایران محکوم شده است.