هواپيماي جنگنده آمریکا در فرودگاه بين المللي بحرين سقوط كرد

  •  هواپيماي جنگنده اف-18 آمریکا روز شنبه  21 مرداد به علت اشكال فني در موتور آن در فرودگاه بين المللي بحرين سقوط كرد.

خلبان با استفاده از سيستم ايمني هواپيما  خود را به بيرون پرتاب كرد و آسيبي به او نرسيد…. به گزارش اسوشیتدپرس سقوط هواپيما باعث بهم خوردن پروازهاي ورودي و خروجي از فرودگاه بين المللي بحرين شده است…

Category: جهان