مدیریت مراسم تحلیف روحانی برعهده صحرا رودی، فرمانده یک گروه مرگ

به گزارش العربيه تصاويري که از مراسم تحليف حسن روحاني منتشرشده نشان مي‌دهد, محمد جعفر صحرارودي از تروريست هاي شناخته شده رژيم ايران مديريت مراسم تحليف رياست جمهوري روحاني  را بر عهده داشته است.

العربيه در اين باره نوشت : صحرارودي مسئول گروه ترور دکتر قاسملو در سال 1368 در  وين بود که در هنگام اين ترور زخمي و دستگير شد اما بعداز مدتي با بند و بست حکومت ايران با مقامات اتريش آزاد شد. اما حکم جلب بين المللي اش بخاطر مشارکت در يک عمليات تروريستي صادر شده است.

مدیریت مراسم تحلیف روحانی برعهده صحرا رودی، فرمانده یک گروه مرگ

سیاسی |