فوكوس-قسمت۴۲ – جهشي به سوي آزادی

جهشي به سوي آزادی

هانس كونراد شومان Hans Conrad Schumann يك سرباز اهل آلمان شرقي بود كه پرشش به سمت آلمان غربي در سال 1961، حين ساخت ديوار برلين، مشهورش كرد.

 او در 18سالگي در پليس آلمان  غربي ثبت نام شد. بعد از3 ماه به يك كالج افسران غير مجاز در پوتسدام Potsdam فرستاده شد و بعد از آن براي خدمت به برلين رفت.

در 15 آگوست سال 1961 19ساله بود كه در سومين روز ساخت ديوار برلين به آن جا فرستاده شد.در آن زمان و در آن قسمت، ديوار فقط يك سيم پيچ ازجنس سيم كانترينا بود. از طرف ديگر، اهالي آلمان غربي به سمت آن فرياد ميزدند بيا! ويك ماشين پليس منتظرش بود. شومان در حالي كه سلاحش را مينداخت  از بالاي سيم خاردار پريد و بلافاصله توسط پليس برلين غربي از آن محل دور شد. عكاس آلمان غربي پيتر ليبينگ Peter Leibing صحنه فرار آن را ثبت كرد. اين عكس يكي از مشهورترين عكسهاي دوران جنگ سرد بود و در شروع فيلم «عبور شبانه » Night Crossing  درسال 1982 پخش شد. بعدها به شومان اجازه داده شد كه از برلين غربي به خاك اصلي آلمان غربي سفر كند و در باواريا Bavaria.ساكن شود.

فوکوس - بسوی -آزادی

فوکوس بسوی آزادی

اما اين پرش و شهرت براي او شادي به همراه نداشت. در مدت كوتاهي بعد از اين اتفاق به دليل تبليغاتي كه در مورد او و خانواده اش انجام ميشد، به شدت پريشان و افسرده بود.

او گفت« فقط از 9 نوامبر  1989 يعني بعد از فروريختن ديوار برلين بود كه به طور واقعي احساس آزادي كردم» شومان حتي در باواريا بيشتر احساس راحتي ميكرد تا در زادگاهش. حتي دودل بود كه پدرومادرش و خواهر وبرادرهاش رو ببيند يا نه. در 20 ژوئن 1998 درحالي كه از افسردگي رنج ميبرد دست به خودكشي زد و خودش را در باغی نزديكي شهر محل سكونتش دار زد.

در مي سال 2011 عكس شومان تحت عنوان «جهشي به سوي آزادي»  در برنامه يادبود يونسكو، در بخشي از مجموعه ي اسناد فروريختن ديوار برلين وارد شد.

همچنين مجسمه اي كه به wall jumper  يا «جهنده از ديوار» معروف است، به ياد او ساخته شد.

Category: فردای ما