خودسوزی یک هموطن در مقابل شهرداری رژیم در  قم

  • یک هموطن محروم  به نشانه اعتراض در مقابل شهرداری منطقه دو رژیم در  قم خود را به آتش کشید

گردانندگان  شهرداری رژیم مدعی شدند وی به بیمارستان منتقل شده و زیر نظر پزشکان است

خاطرنشان می شود روز جمعه۲۰ مرداد نیز یک زن جوان اهل جیرفت براثر فشارهای ناشی از  فقر در مقابل یک نانوایی در بم خود را به آتش کشید.

خودسوزی یک هموطن در مقابل شهرداری رژیم در قم

اجتماعی و اقتصادی |