اعدام و زندان برای ۴ زندانی در زاهدان به اتهام محاربه

  • بیدادگاه رژیم در زاهدان روز شنبه  برای 4 زندانی حکم اعدام و حبس به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت  صادر کرد.

 

ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ و دنزو چاکری به اعدام محکوم شدند و عزیز جلالی به ۲۵ سال حبس محکوم گردید. محاکمه این زندانیان ۲۰ روز پیش به طور غیرعلنی برگزار شده است.

همچنین دادستان جنایتکار رژیم در سراوان زندانی سیاسی بلوچ، عماد الدین ملازهی  را به  مدت یک ماه به سلول انفرادی منتقل کرده و او را  تهدید به تشکیل پرونده جدید کرده است

اعدام و زندان برای ۴ زندانی در زاهدان به اتهام محاربه

اجتماعی و اقتصادی |