اعدام جنایتکارانه علیرضا تاجیکی با وجود اعتراضات بین المللی و فراخوان عفو بین الملل

اعدام جنایتکارانه علیرضا تاجیکی

خبر كوتاه بود و واقعه نامنتظر! عليرضا تاجيكي هم اعدام شد. كسي كه در 15 سالگي دستگير شد، تحت شكنجه و اعتراف گيري اجباري قرار گرفت و با وجود اعتراضات بين المللي اعدام شد. مقاومت ايران روز قبل براي جلوگيري از اين اعدام وحشيانه فراخوان داده بود و سازمان عفو بين الملل هم با صدور يك بيانيه خواستار توقف اين حكم اعدام شده بود. اما آخوندهاي جنايتكار كه با خون ريختن و اعدام و سركوب سرپا هستند، اين بارهم جنايت را انتخاب كردند.

عليرضا تاجيكي بعد از دستگيري، 15 روز در سلول انفرادي آگاهي شيراز بدون دسترسي به خانواده و وكيل، تحت شكنجه قرارگرفت و مجبور شد به حكم انتسابي اعتراف كند. درحالي كه بعد از آن بارها در دادگاه گفته بوده كه بيگناه است و وكلايي كه در جريان پرونده بودند گفتند كه نقاط مبهم و مشكوك زيادي در اين پرونده وجود دارد و حتي اگر به فرض كه جرمي هم بوده باشد، در سن 15 سالگي بوده. اعدام نوجوانان خلاف هر قانون و قاعده و اخلاق و معياري است. و عملی ضدبشری است.

طبق گزارش عفو بين الملل در حال حاضر حداقل 160 مجرم نوجوان در ايران در صف اعدام هستند. يعني نوجوانهايي كه زير شكنجه ازشان اعتراف گرفته شده و به هيچ نوع حق دفاع از خودشان هم دسترسي نداشتند، سالها در زندان نگهداشته ميشوند تا بعد از 18 سالگي اعدام میشوند. البته از حكومتي كه از روز اول پايه هایش را بر خون ريزي و اعدام و كشتار بنا كرده جز اين هم انتظاري نميرود. اعدام هاي امروز در ادامه جنايتهاي دهه60 و 67 تكرار ميشود، و ما هستيم كه ميتوانيم با پيش بردن جنبش دادخواهي عليه اعدام هر بيگناهي بايستيم تا روز محاكمه قاتلان.

جنايت هاي ديكتاتور قطعا بي پاسخ نمي ماند. جمعي از جوانهاي شهرري در خیابان ذکریای رازی این شهر، در  انتقام پهلوان اصغر نحوي پور به آخوندي حمله كرده و آنرا گوشمالي دادند. علاوه بر آن، جمعي از جوانهاي بجنورد، دادستان جنايتكار اين شهر را مجروح كردند. اين دادستان هم مربوط به دادگاه عمومي و هم به اصطلاح دادستان انقلاب بوده و تا به حال احكام ناعادلانه زيادي را عليه مردم صادر كرده.

وقتي كه جاي ظالم و مظلوم عوض ميشود، و وقتي كه قانونگذاران، قاضيان و حاكمان يك كشور خودشان از جنايتكاران هستند، اين مردم هستند كه خودشان دست به كار ميشوند تا حق شان را بگيرند و به اين جنايتها پاسخ بدهند. اينها علائم پايان ديكتاتور و خشمي عمومي اي است كه رو به انفجار ميرود.

يكي از وزراي كابينه روحاني كه انتخابش سروصدا كرده، وزير ارتباطات است. محمد جواد آذري جهرمي با اين ادعا كه قرار است فضاي مجازي را باز كند و متولد سال شصت است و جوانترين وزير پيشنهادي هم است و اهل بگير وببند نيست به اين سمت منسوب شده. اما خوب است كه يک نگاهي بندازيم به سابقه اين مزدور.

جهرمي از ۲۱سالگی در وزارت اطلاعات به ‌بازجویی و شکنجه و سانسور مشغول بوده و در قیام ۸۸ براي کنترل و قطع ارتباطات معترضين به‌ معاونت فنی و مدیر کل شنود وزارت اطلاعات منصوب شد. در اين زمينه با گسترش بخش شنود نقش ویژه‌یی در دستگیری جوانها  و سرکوب قیام88 ایفا کرد.بعد هم تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» رژيم بوده

چنین كسي قراره فضاي مجازي را باز كند! موضوع آنقدر مضحك و مفتضح است كه الياس نادران از اعضاي مجلس رژيم هم با كنايه به روحاني توئيت كرده:آقای روحانی! با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی‌اش شنود بود، می‌خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟»

ژست هاي به اصطلاح مدرن آخوند روحاني ديگر حتي مهره هاي حكومتي را هم فريب نميدهد .

Category: فردای ما