به یاد غلامرضا پوراقبال از شهیدان مجاهد در قتل‌عام سال ۶۷

پاسخ به بزرگترین  سوال در مسیر زندگی

غلامرضا پوراقبال شهید قتل‌عام سال ۶۷

خانواده شهید قهرمان غلامرضا پوراقبال

فرزانه پور اقبال، از  برادرش، مجاهد قهرمان، غلامرضا پور اقبال، از شهدای قهرمان قتل عام۶۷ می‌گوید و چگونه یک سوال غلامرضا مسیر زندگی‌ او را دگرگون کرد. او همراه ۲تن دیگر از اعضای خانواده‌اش، می‌گوید .راه شهید قتل‌عام سال۶۷ را  تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و آزادی خلق ایران  ادامه خواهد داد. همان  هدفی که برای تحققش قهرمانان سال ۶۷   به جلادان خمینی نه گفتند و با گفتن من مجاهد هستم به طناب دار بوسه زدند.