ایران -مهمترین اخبار اعتراضات واعتصابات میهنمان

تشکیل زنجیره انسانی توسط دانشجویان پرستاری در استان هرمزگان

  • ادامه اعتراضات رشته پرستاری در دانشکده بجنورد
  • دستگیری غارت شدگان کاسپین
  • اعتراض کارگران ایران سوئیچ
  • درگیری دستفروشان با ماموران شهرداری در بابل
  • اعتراض رانندگان در مشهد
  • اعتراض مالباختگان به غارت اموالشان
  • تجمع علیه جداشازی بخشهایی از کازرون  
Category: سرخط