ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

۳شهریور ۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

نامة مسعود رجوی به‌دبیرکل سازمان ملل متحد

نامة مسعود رجوی به‌دبیرکل سازمان ملل متحد

مسعود رجوي طي تلگرامي به دبير كل ملل متحد كه رونوشت آن براي بسياري از مجامع و شخصيت‌هاي بين‌المللي ارسال گردید از قتل‌عام زندانيان مجاهد خلق به

دستور شخص خميني و 860جسدي كه 2هفته‌ی پيش از اوين به بهشت‌زهرا برده شده بود، پرده بر می‌دارد و از دبير كل ملل متحد می‌خواهد به فوريت هيئتي براي بازديد از شكنجه‌گاههاي خميني اعزام دارد

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

نامة مسعود رجوی به‌دبیرکل سازمان ملل متحد

.

 

 

 

 


۵شهریور۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

کشتار زندانیان مارکسیست در زندان گوهردشت

کشتار زندانیان مارکسیست در گوهردشت

اعدام زندانيان ماركسيست آغاز می‌شود و ماشين كشتار از ابتداي صبح در گوهردشت شروع به كار می‌کند.


۷شهریور ۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

کشتار زندانیان مارکسیست در اوین

کشتار زندانیان مارکسیست در اوین

هيأت مرگ براي كشتار زندانيان ماركسيست در اوين آغاز به كار می‌کند. اين هيأت ظرف 5روز بسياري از نيروهاي انقلابي و مبارزان ماركسيست را به جرم «ارتداد» و ضديت با «اسلام»  (جمهوري اسلامي) روانه‌ی چوبه‌هاي دار می‌کند.

 

 


۷شهریور ۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

كمپين جهاني اعتراض به قتل عام ۶۷

كمپين جهاني در حمايت از فراخوان مسعود رجوی در اعتراض به كشتار زندانيان

 

 

 

 

 

۹شهریور ۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

بیانیة عفو بین‌الملل

بیانیة عفو بین‌الملل

به‌دنبال تلگرام مسعود رجوی، عفو بين‌الملل از كليه‌ي مراكز خود در كشورهاي مختلف جهان می‌خواهد كه با ارسال نامه و تلگراف به مقامات رژيم خميني و واردآوردن فشار بر آنها، خواستار قطع فوري اعدام‌هاي سياسي شوند.

 

 


۱۳شهریور ۱۳۶۷

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

آیا کشتار و قتل‌عام پایان یافت؟

پایان مأموریت هیأت مرگ در تهران

در اين روز با اعدام آخرين سري از زندانيان ماركسيست، حضور رسمي هيأت مرگ و دوران آماده باش و شرايط اضطراري پاسداران پايان می‌یابد

اما در شهرستانها، وزارت اطلاعات هم چنان به قتل عام و کشتار زندانیان بی گناه ادامه می‌دهد

 

 

اما آیا کشتار و قتل‌عام پایان یافت؟

ماجرای تابستان۶۷ – قسمت سوم

ادامه قتل‌عام