درخاطره روزها- ۱۸مرداد، ۹ اوت

 

۱۸ مرداد ۴۳۱ خور شیدی افتادن اصفهان به دست طغرل

۱۸ مرداد ۴۳۱ خور شیدی افتادن اصفهان به دست طغرل

۱۸ مرداد ۴۳۱ خور شیدی افتادن اصفهان به دست طغرل

دوازده سال پیش از این، سلجوقیان که از ترکان غز (اغوز) بودند و از آن سوی رود «سیردریا» آمده بودند بر غزنویان غلبه کرده، به قدرت رسیده و از آن پس سرگرم تصرف شهرهای ایران زمین یکی پس از دیگری بودند.

 

 

 

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۴۵ بمباران اتمی ناکازاکی

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۴۵ بمباران اتمی ناکازاکی

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۴۵ بمباران اتمی ناکازاکی

شهر «ناکازاکی» در ژاپن هدف دومین انفجار اتمی آمریکا قرار گرفت و یک سوم این شهر ویران شد. این بمب ۲۲ هزار تُن «تی ان تی» قدرت تخریبی داشت و ۸۰هزارکشته و ۶۰ هزار مجروح برجای گذاشت.

 

 

 

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۱۷۳ آغاز کار ساختن برج پیزا

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۱۷۳ آغاز کار ساختن برج پیزا

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۱۷۳ آغاز کار ساختن برج پیزا

این برج  ۵۵ متر ارتفاع دارد و ۱۶ متر قاعدة آن است. تکمیل این برج تقریبا ۲۰۰ سال طول کشید. شهرت برج پیزا به خاطر مایل بودن آن است و حدود ۸۰۰ سال دوام آورده است.

 

 

 

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۶۰ سرنگونی دولت لائوس

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۶۰ سرنگونی دولت لائوس

۱۸مرداد – ۹ اوت ۱۹۶۰ سرنگونی دولت لائوس

یک سروان لائوسی به نام «کنگ له»که از مشاهده فساد اداری ـ اقتصادی در وطن خود خشمگین شده بود با یک گردان نیروی چترباز (کماندو) کودتا کرد و زمام امور را به «سووانا» مردی میانه رو و ضد فساد که طرف اعتماد مردم بود سپرد.

 

 

 

۱۸مرداد -۴۸۰ پیش از میلاد سالروز تصرف تنگه ترموپیل

۱۸مرداد -۴۸۰ پیش از میلاد سالروز تصرف تنگه ترموپیل

۱۸مرداد -۴۸۰ پیش از میلاد سالروز تصرف تنگه  ترموپیل

واحدهای کوهستانی ارتش ایران در جریان لشکرکشی خشایارشاه به یونان و اروپای جنوبی، پس از یک رشته جنگ شدید در ارتفاعات مشرف بر تنگه ترموپیل راه واحدهای پیاده و سوار امپراتوری را باز و بی خطر کردند تا به سوی آتن به پیشروی خود ادامه دهند.