ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

مقدمات كشتار۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

مقدمات كشتار۶۷

با اوج گيري مقاومت در زندانها، رژیم در زمستان ۱۳۶۶ در يک اقدام سراسري و هماهنگ، مقدمات كشتار زندانيان سياسي را در تمام زندانهاي كشور تدارك می‌بیند.

 

 

 

اول فروردین ۱۳۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

پرويز مجاهدنيا

زندانيان ديزل آباد كرمانشاه به زندان اوين منتقل می‌شوند.

پرويز مجاهدنيا در صحبتی کوتاه به‌خانواده‌اش می‌گوید: زندانبان گفته ديگر نمي‌خواهيم زنداني مجاهد داشته باشيم. مي‌خواهيم همه را از بين ببريم.

 

 

 

۴خرداد ۱۳۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

آخوند محمداسماعيل شوشتري

انتصاب آخوند محمداسماعیل شوشتری به‌عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌های کشور

آخوند محمداسماعيل شوشتري نماينده‌ی سابق قوچان در مجلس و عضو كميسيون قضايی، از طرف شورای عالي قضايی به عنوان رئيس جديد سازمان زندانهاي كشور منصوب می‌شود

 

 

۲۷تیر۱۳۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

پذیرش قطعنامة ۵۹۸ توسط خمینی

پذیرش قطعنامة ۵۹۸ توسط خمینی

خميني پس از ۸سال كوبيدن بر طبل جنگ ضد ميهنی، با اعلام پذيرش قطعنامة ۵۹۸شورای امنيت، مجبور به عقب نشينی می‌شود و قطع جنگ را برای خودش به‌مثابه‌ی سركشيدن جام زهر توصيف می‌کند.

به دنبال عقب نشینی خمینی از همه ادعاهایش در جنگ ضدمیهنی، موضوع قتل‌عام زندانیان در دستور کار فوری رژیم قرار گرفت. این تنها فرصتی بود که خمینی می‌توانست ضمن حفظ تعادل از دست رفته‌اش در عقب نشینی از جنگ، با بالا بردن شمشیر کشتار، خیال و خواسته‌های بعد از جنگ مردم را برای همیشه بخشکاند.

۲۸تیر۱۳۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

مقدمات کشتار در زندانها

مقدمات کشتار در زندانها

در اين روز يك هيات بازرسي از اطلاعات مركز (تهران) به‌طور سرزده و سرپايي وارد زندان ساری می‌شود. در اوین بسیاری از زندانيان را به سلولهاي انفرادي در بند آسايشگاه منتقل كرده و مقدمات كشتار را آماده می‌کنند. غلامرضا كاشاني اقدم و تعدادي از زندانيان ز

يرحكم در اين روز اعدام می‌شوند. زندانيان بند يك گوهردشت به بند جهاد منتقل می‌شوند.

۵مرداد۱۳۶۷

ماجرای تابستان سال ۶۷ – قسمت اول

لغو رسمی ملاقاتها و صدور فرمان قتل عام

لغو رسمی ملاقاتها

در اين روز رسماً اعلام می‌شود كلية ملاقاتها به مدت ۲ماه تعطيل است

صدور فرمان قتل‌عام توسط خمینی

خمینی طی حکمی، فرمان قتل‌عام را صادر می‌کند. تاریخ دقیق فتوای خمینی روشن نیست

.

 

 

 

 

 

ادامه دارد