قتل عام سال ۶۷ و قهرمانی زنان مجاهد – زنان نیروی تغییر -۱۷مرداد ۱۳۹۶

برنامه زنان نیروی تغییر این هفته اختصاص دارد به خبرها و گزارشاتی از:

  • وحشیگری علیه دختران دوچرخه سوار

  • ۴۵ در صد زنان ایران هیچ‌گونه درآمدی ندارند

  • گزارش وزارت کشور انگلستان، خشونت علیه زنان در ایران

  • گزارشی از هزاران زن و مرد دلیر ایستاده بر سر موضع در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷