برگ برگ ۶۷- روز شمار قتل‌عام سال ۶۷ – ۱۰ مرداد تا ۱۵مرداد

  ۱۰مرداد

حضور هیأت مرگ در گوهردشت و اوین

در این روز هیاًت مرگ به ریاست آخوند نیری تا حوالی ساعت ۱۰صبح در گوهردشت بود و بعد به اوین رفت. در این روز تعدادی از زندانیان مجاهد در زندان اوین و گوهردشت، بعد از دفاع از نام و آرمان «مجاهد» حلق‌آویز شدند.

اعدام ۷تن در باختران

به نوشتة روزنامة جمهوری رژیم ۷تن به جرم همکاری با مجاهدین در ملاءعام اعدام شدند.


چهارشنبه ۱۲مرداد

 زمینه سازی برای کشتار و تیتر نشریات رژیم

مردم میگویند اهمال و سستی در برابر مجاهدین گناهی نابخشودنی است.

کشتار در گوهردشت

از ابتدای روز هیأت مرگ کارش را در گوهردشت شروع کرد. زندانیان بندهای مختلف را دسته دسته به قربانگاه بردند و بسیاری از زندانیان بند۳که دو روز قبل از بند بیرون کشیدند از ساعت ۱۲ظهر تا ۱۲شب حلق آویز شدند. محمدرضا شهیرافتخار, فرهاد اتراک, محسن روزبهانی, حمید اردستانی, علیرضا مهدیزاده, عباس افغان, بهروز بهنام زاده, ناصر زرین قلم, علیرضا سپاسی, مسعود دلیری, منوچهر ناظری … در شمار اعدام شدگان این بند بودند.

اعدام مجاهدین به اتهام قاچاقچی در ملاء عام

احمد غلامی و محمد رامش را در این روز روی پل هوایی شهر آمل همراه با فردی به اسم صبوریهای بزرگ به اتهام قاچاقچی مواد مخدر به‌دار کشیدند. شاهدان عینی می‌گفتند که هنگام دار زدن، آنها فریاد می‌زدند: «ما مجاهدیم، ما زندانی سیاسی هستیم».


پنجشنبه ۱۳مرداد

اعدام در اوین

در این روز هیأت مرگ در اوین مستقر شد. بسیاری از زندانیان بندهای ۴ و ۱ و سلولهای انفرادی حلق‌آویز شدند.

بسیاری از زنان مجاهد را نزد هیأت مرگ بردند. در این روز شماری از زنان مجاهد خلق با دفاع از هویت و آرمانشان حلق‌آویز شدند. شهید ملیحة اقوامی در شمار شهیدان این روز است.


جمعه ۱۴مرداد

زمینه‌سازی قتل‌عام در جامعه در نمایش جمعه

آخوند موسوی اردبیلی، قاضی‌القضات رژیم در نمایش جمعه ضمن اشاره به ضرورت کشتار مجاهدین گفت:

“قوه‌ی قضائیه از جانب افکار عمومی تحت فشار زیادی است که ما چرا حتی اینها (مجاهدین) را محاکمه می‌کنیم، چرا برخی از آنها زندانی شده‌اند و چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند… مردم می‌گویند تمام آنها باید بدون استثنا از دَم اعدام بشوند.”


شنبه ۱۵مرداد

زمینه سازی کشتار در جامعه

روزنامة جمهوری رژیم ضمن درج تصویری از لاجوردی؛ قصاب اوین, با تیتر بزرگ نوشت: «مردم: ترحم بر منافقین دیگر جایز نیست»

اعدام در گوهردشت

ماشین کشتار و هیأت مرگ خمینی از صبح تا شب بسیاری از زندانیان بندهای ۳ و فرعی‌های گوهردشت را در دسته‌های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ نفره حلق آویز کرد. از بند ۳گوهردشت: هادی عزیزی, مهرداد فنایی, عباس رضایی, رحیم سیاردوست, رشید دروی, حیدر صادقی و … اعدام شدند.

در میان اعدام شدگان این روز ناصر منصوری را نیز که نخاعش قطع شده بود با برانکادر به قربانگاه بردند و محسن محمدباقر در حالی که فلج مادرزاد بود و با عصا جابه‌جا میشد, پس از دفاع از مواضع سازمان, طناب دار را بوسید.

اعدام در زاهدان

در این روز اجساد ۲۰نفر از زندانیان سیاسی را به بیمارستان خاتمالانبیای زاهدان آوردند.

قاسم گلشایی و برادر ۱۷ساله‌اش حسن گلشایی, علیرضا عرب‌مجاهد، عبدالرسول دنیوی، محمود دوراندیش و صمد کشاورز در شمار شهیدان قتل‌عام این روز در زاهدان هستند.

اعدام در خرم آباد

25تن از زندانیان سیاسی مجاهد را سرزده و ناگهان از هواخوری بند بیرون کشیده و و برای اعدام بردند

موسوی اردبیلی،

آخوند موسوی اردبیلی قاضیالقضات خمینی گفت:

«باید از ‌دم اعدام بشوند»«‌قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است… که چرا اینها اعدام نمی‌شوند، باید از ‌دم اعدام بشوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود».