اعتراض دانشجویان پرستاری به طرح تربیت پرستار

اعتراض دانشجویان پرستاری به طرح تربیت پرستار

اوايل تابستان اعتراضات دانشجویان پرستاري به طرح تربيت پرستار شروع شد. طرحي كه اجازه ميدهد نفراتي كه صرفا در كنكور رشته پرستاري قبول شدند و هيچ آموزشي هم نديدند در بيمارستانها مشغول به كار شوند. هر عقل سليمي ميداند كه اين كار مساوي است با بازي با جان انسانها و به خطر افتادن سلامت بيمارها.

از طرف ديگر اين طرح، امنيت شغلي متخصصين و تحصيلكرده هاي اين رشته را تهديد ميكند و افرادي كه زحمت كشيدند و در اين زمينه هم تحصيل كردند و هم تجربه كافي دارند از ميدان كار و استخدام دور مي مانند. به خصوص در شرايط فعلي كه تعداد زيادي از پرستارها با مشكل بيكاري روبه رو هستند اين موضوع باعث فراهم شدن زمينه هاي استثمار و بهره كشي از اين قشر ميشود.

به همين دليل جمع زيادي از دانشجویان و فارغ التحصيلهاي اين رشته و همينطور پرستارها در شهرهاي مختلف از جمله تهران، اصفهان، اهواز، رشت، بندرعباس، كرمانشاه و بجنورد تجمع اعتراضي برگزار كردند. آنها با تشكيل زنجيره هاي انساني خواستار توقف اين طرح شدند و بعضيها هم پلاكاردهايي با اين شعارها در دست داشتند: نه به عقب گرد ۱۰۰ساله، نه به تربيت پرستار بيمارستاني.

بعد از ادعاي وقيحانه خامنه اي در مورد اينكه نسل جديد ايران ديكتاتور نديده، روحاني هم ركورد جديدي زد و در سخنراني روز تحليفش گفت كه ايران برج بلند دموكراسي است! حرفي كه باعث اعتراضات و واكنشهاي زيادي در فضاي مجازي شد. حتما شما هم طي چند روز اخير با اين مطالب مواجه شديد.

تعدادي از توييت ها مربوط ميشه به جنايتهاي رژيم و ارتباطش با برج بلند دموكراسي! :

برج بلند دموكراسي طبقات مختلفي دارد، پايه اش اما كهريزك و 2الف و 209  و 350 و خيل بازداشتگاه هاي بي نام و نشان است!

برج بلند دموكراسي فقط آنجایش كه در ماه جون امسال 100 نفر اعدام شده اند.

در توييت ديگري به وقاحت روحاني و مراسم تحليف اشاره شده:

 وقاحتي يعني مملكت ديكتاتوري رو برج بلند دموكراسي معرفي كني!

 هر چي دزد، قاتل ، جاني، ديكتاتور و كاسه ليس در دنيا وجود داشت در این تحليف جمع بودند! كاش يكي از برج بلند دموكراسي هول شان ميداد!

تعدادي از دوستان هم عكس هايي رو تحت عنوان نمونه هايي از طبقات برج بلند دموكراسي منتشر كردند

كنكوريها اين چند روز اخير روزهاي پردلهره اي را پشت سر گذاشتند و بالاخره نتايج مشخص شد. اما بشنويم از استفاده خبرگزاريهاي حكومتي از نتايج كنكور! خبرگزاري تسنيم با چند تا از رتبه هاي برتر كنكور مصاحبه كرده و تلاش كرده به هر زباني كه شده اين پيام را به جوانها برساند كه رمز موفقيت در فاصله گرفتن از فضاي مجازي است! از تيتر خبر تا متن مصاحبه.

البته زمان گذاشتن براي درس و مطالعه جاي خود ولي وقتي در يک مصاحبه به انواع و اقسام شيوه ها و در يك كر هماهنگ به اين موضوع اشاره ميشود معناي ديگری دارد. به چند نمونه :‌

 در طول مدتی که برای کنکور درس می‌خواندم خیلی کم از رسانه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کردم./ توصيه به پشت كنكوريها ، با فضای مجازی خود را سرگرم نکنند. /قطعاً استفاده کمتر از این شبکه‌ها برای کسانی که می‌خواهند در کنکور موفق شوند مؤثر خواهد بود./در هيچ شبكه اجتماعي عضو نبودم!

آخوندها كه در فيلترينگ و سانسور سرشان به سنگ خورده حالا دست به دامن درس و رتبه و دانشگاه شدند كه جوانها را ازفضاي مجازي دور كنند. البته این تبلیغات مضحک آخوندی، بین جوانها فقط مایة تمسخر است. جوانها خوب می دانند که از فضای مجازی و اینترنت به عنوان مهمترین ابزار قرن چطوری استفاده کنند که در همة صحنه ها، به خصوص صحنه هایی که آخوندها خیلی از آن می ترسند .

 

 

Category: فردای ما