پرت و پلا گویی های خامنه ای در مراسم تنفیذ روحانی

پرت و پلا گویی های خامنه ای

آنهايي كه در سياه ترين ديكتاتوري تاريخ ايران چشم باز كردند اما ميدانند كه ظلم ماندني نيست. وقتي دست هاي ما يكي شود و وقتي سيل قدرت مردم به راه بيافتد، اثري از او هم نخواهد ماند.
شما هم اين حرف وقيحانه ولي فقيه را شنيدید كه در مراسم تنفيذ روحاني گفت: «نسل جدید ما فراموش نکند، ما دوره‌ قبل از انقلاب را با همه‌ وجودمان لمس کردیم؛ دیکتاتوری را، در حاشیه بودن مردم را، بی‌اعتنائی به مردم در امر حکومت را با همه‌ وجودمان دیده‌ایم؛ جوان‌های ما ندیده‌اند»
جاني ترين ديكتاتور از اين ميگوید كه نسل جوان امروز ديكتاتوري را تجربه نكردند. آن هم نسلي كه جز استبداد سياه ولايت فقيه چيزي نديده و ديكتاتور حتي در شخصي ترين و ساده ترين موضوعات زندگيش هم وارد شده. گفتني ها در اين مورد زياد است اما بهترين جواب را خود همين جوانها به خامنه اي دادند.
يكي از همين جوانهايي كه ولي فقيه معتقده ديكتاتوري را نديده نوشته:
فرموده كه ما ديكتاتوري را ديديم اما… من ۲۷ ساله هم در خيابانهاي شيراز سال ۸۸ ديكتاتوري را با باتوم چشيدم.
دو جوان ديگر با كنايه به حرف روحاني نوشته اند: ما ديكتاتور نديده ها بر فراز برج بلند دموكراسي ايستاديم و از آن بالا چشم مان به مال ديكتاتور روشن شد
آن يكي ميگوید اين نسل ديكتاتور نديده است، اين يكي ميگوید برج ۱۱۱ طبقه دموكراسي هستيم، اينها شرط بستند هر كي مزخرف گنده تري بگوید!
در يک توييت ديگر با اشاره به سال ۸۸ آمده است:
ما ديكتاتور نديده ايم؟ ما كه راهپيمايي سكوت مان را به خون كشيدند وبا ماشين از رو مردم رد شدند چون مهم اين بود كه نظر شما به كي نزديك تره است ؟
چند تا ازدوستان هم طنز تلخ را براي پاسخ دادن به اين موضوع انتخاب كردند. يكي از آنها نوشته: سعيد زينالي را يك توك پا بردند ديكتاتور را ببيند بياد، هنوز برنگشته از مشاهداتش برایمان بگوید!
دوستي چه خوب به ضرورت و دردسترس بودن سرنگوني ديكتاتور اشاره كرد و نوشته:
من از رسيدن به آزادي و دموكراسي نااميد نيستم اما يك احمق ديكتاتور نديده نيز نيستم كه دلخوش به تغيير از درون صندوق هاي راي باشم
حالا كه سري زديم به فضاي مجازي جا دارد به يک موضوع ديگر هم اشاره كنيم. موضوع سفر موگريني به ايران آخوندزده در شرايطي كه وضعيت بحراني حقوق بشر در ايران روي ميز است و تن دادنش به حجاب اجباري آخوند پسند.
حتي همزمان با اين سفر، عفو بين الملل در بيانيه و نامه اي از موگريني خواسته بود كه موضوع نقض وحشيانه حقوق بشر را مطرح كند و خيلي از اعضاي پارلمان اروپا به اين سفر اعتراض كردند و خواسته بودند كه ارتباط با رژيم جاني ايران، مشروط به رعايت حقوق بشر و لغو اعدامها شود. اين سفر و رفتار موگريني و اعضاي مجلس و مهره هاي حكومتي در فضاي مجازي حرف و حديثها و اعتراضات زيادي را به دنبال داشت.
تن دادن موگريني به حجاب اجباري آن هم با لبخند، يعني دهن كجي به خواست زنان ايراني براي لغو حجاب اجباري .
وقتي كه اتحاديه اروپا در برابر زن ستيزي، تبعيض جنسيتي و حجاب اجباري تا كمرخم شده و اداي ذلت نمود

Category: فردای ما