نمای بسته – درخت پرداختگر

نام فيلم: درخت پرداختگر

فیلم درخت پرداختگر، داستانی‌ست در ظاهر کودکانه. اما ترکیب نگارش قوی داستان، همراه با قدرت خوب کارگردانی، فیلم را برای تمام سنین گیرا و تاثیر گذار می‌کند. داستان پسری که دوستی نزدیک دارد. دوستی که از پرداخت کردن به پسر، سرشار می‌شود. یک درخت!

داستان گام به گام حرکت پسر در جاده رشد را به نمایش می‌گذارد. آنجا که در هر بزنگاه، زندگی الزاماتی در برابر پسر قرار داده، و پسر آنرا از درخت مطالبه میکند.

روند داستان،‌ حس شگفتی در بیننده ایجاد میکند. اینکه چطور درخت برای شادی دوستش، از تمامی پیکره خود گذشته و در این روند پرداخت به دیگران، خود بیش از همه خوشحال است.

اما نقطه اوج داستان، در پایان فیلم رقم می‌خورد. آنجا که درخت دیگر چیزی برای دادن به پسر ندارد، اما باز هم برای خوشحال کردن او، از آخرین چیزش هم دریغ نمی‌کند!

به گفته منتقدین، فیلم کوتاه درخت پرداختگر، از بعد روانشناسی، به خوبی بر احساسات و ارزشهای انسانی تاثیر گذاشته، ارزش گذشتن از خود و کمک به دیگران را برجسته می‌کند. داستانی موفق که به صورت کارتون، انیمشین و فیلمهای مختلف تولید شده است.

 

Category: فردای ما