فراخوان به حضور بر سر مزار شهید اصغر نحوی پور در سوم شهریور

  1. حضور بر سر مزار شهید اصغر نحوی پور

  2. تجمع اعتراضی جمعی از زنان و دختران بدلیل کمبود امکانات ورزشی در گچساران

  3. فاجعه کودکان کار در حکومت آخوندی

  4. قتل عام بزرگ در تابستان ۶۷ که در عرض ۲۰ روز ۳۰۰۰۰ زندانی سیااسی و مجاهد را اعدام کردند

  5. اين مزار دلاور مردي است كه مقابل جهل و جنون ايستاد و در اثر جهل يك آخوند شهيد شد

به  خاطر آزادي و آزادگي رفت و پر كشيد و آخرين نفس هايش فرياد جانم فداي ايران سرداد و از شما هموطنان خواهش ميكنم كه در روز سوم شهريور بر سر مزار اين شهيد حضور بهم رسانيد و ياد و خاطره او را زنده نگهداريد و كساني كه در شهرستان ها هستند در ميادين اصلي تجمع كنيد و با روشن كردن شمع ياد و خاطره او را زنده نگهداريد. اين مزار كسي است كه تاريخ ايران به نيكي از او ياد كرد

  • تجمع اعتراضی جمعی از زنان و دختران بدلیل کمبود امکانات ورزشی در گچساران

در حكومت ضد زن آخوندها كه حتي بعضي ورزشها مثل دوچرخه سواري براي دخترها ممنوع است  و به خاطر خيلي از محدوديتها امكان شركت در خيلي از مسابقات را ندارند، نبايد تعجب كرد كه امكاناتي هم براي ورزش در نظر گرفته نشود. جمعي از زنان و دختران گچساران در اعتراض به كمبود امكانات در سالنهاي ورزشي به خصوص نبودن وسایل سرمایشی آن هم در اين تابستان گرم، تجمع اعتراضي برگزار كردند. 

  • فاجعه کودکان کار در حکومت آخوندی

فاجعه كودكان كار در ايران آخوندزده روزبه روز خطرناك تر و گسترده تر ميشود. تا جايي كه اخيرا یكي از به اصطلاح كارشناس هاي رژيم از اين فاجعه تحت عنوان «برده داري نوين» نام برده و در مصاحبه اش با روزنامه حكومتي تابناك به اختصاص ندادن بودجه براي حل اين مشكل   اشاره كرده و گفته: برخورد با آسیب اجتماعی مثل کودکان کار  قطعاً مستلزم هزینه های سنگینی است. در بسیاری موارد هر قانونی که وضع می شود در مرحله اجرا به دلیل مشکلات مالی با مشکل رو به رو شوند و فرایند مقابله با بهره کشی از کودکان نیز دچار چنین مشکلی است.

البته از ديكتاتوري اي كه حتي از جيب مردم ميزند تا خرج سركوب و صدورتروريسم بكند، انتظار نميرود كه به فكر كودكان كار باشد. اما در جاي ديگری از صحبت هاي اين مهره حكومتي به اختلاف بين نهاد هاي مخلف و مسئوليت نپذيرفتن آموزش و پرورش و بهزيستي و سايرنهادها  به تصوير كشيده شده و گفته: تا زمانی که میان دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و قضائی وحدت رویه شکل نگیرد و وظایف هر نهاد تفکیک و به خوبی مشخص نشود، همچنان مسئله ای به نام کودکان کار در جامعه  ادامه خواهد یافت.

  • قتل عام بزرگ در تابستان ۶۷ که در عرض ۲۰ روز ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی اعدام شدند

تابستان سال ۶۷ بود، از ماه ها قبل، رژيم زمينه چيني ها براي يك قتل عام بزرگ را شروع كرده بود. پنجم مرداد جنايتكارانه ترين و بزرگترين قتل عام تاريخ ايران شروع شد.بيشترين اعدامها از ۵ تا ۲۵ مرداد انجام شد.  ۳۰ هزار زنداني سياسي مقاومت و مرگ باعزت را به تسليم و زندگي با ذلت ترجيح دادند و ايستاده پر كشيدند.

هر چند كه از همان روزهاي اوليه مقاومت ايران اين جنايت را افشا كرد اما سانسور و اختناق و سركوب و مماشات اجازه نداد كه همه ابعاد اين فاجعه روشن شود. امسال هم درسالگرد آن حماسه خونين خانم رجوي در رابطه با جنبش دادخواهي فراخواني دادند و هر ايراني آزاده و به خصوص نسل جوان را مخاطب قراردادند.

 

Category: فردای ما