در خاطره روزها – ۱۵مرداد،۶ اوت

 

فراخوان مجاهدین برای صلح

فراخوان مجاهدین برای صلح

۱۵مرداد ۱۳۶۳ فراخوان مجاهدین برای صلح

در این روز «مجاهدین خلق ایران» هسته‌های مقاومت را به یک هفته فعالیت عمومی علیه «جنگ‌طلبی خمینی» فراخواندند تا شعار «صلح» را در جامعه فراگیر کنند.

 

 

 

نتیجه سازش عمرو لیث

نتیجه سازش عمرو لیث

۱۵مرداد ۲۸۰ خورشیدی نتیجه سازش عمرو لیث

«عمرو لیث صفار» برخلاف برادرش «یعقوب لیث» که قهرمان استقلال بود، با خلیفة عباسی سازش کرد. خلیفه «عمرو» را به زندان افکنده با کم کردن جیره روزانه غذایش، او را با حربه گرسنگی از پای درآورد.

 

 

 

تیم برنرز لی» نخستین «وب سایت

تیم برنرز لی» نخستین «وب سایت

 ۶اوت ۱۹۹۱ راه اندازی نخستین وب سایت

پروفسور «تیم برنرز لی» نخستین «وب سایت» را ساخت و به همگان آموخت که چگونه برای خود «وب سایت» بسازند و حرفشان را بدون سانسور و ترس از تعقیب بزنند.

 

 

 

انفجار بمب اتمی درهیروشیما

انفجار بمب اتمی درهیروشیما

۶اوت  ۱۹۴۵ انفجار بمب اتمی درهیروشیما

به دنبال تصرف «برلین», جنگ دراروپا پایان یافت اما جنگ با ژاپن هنوز ادامه داشت. آمریکا با فتح «جزیره ٔاوکیناوا» به هجوم علیه ژاپن و انفجار اتمی در «هیروشیما» دست زد. سه روز بعد بمب دیگری بر شهر «ناکازاکی» فرود آمد و ژاپن تسلیم شد.

 

 

 

نخستین اعدام با صندلی الکتریکی

نخستین اعدام با صندلی الکتریکی

۶ اوت۱۸۹۰ نخستین اعدام با صندلی الکتریکی

برای نخستین بار در آمریکا جهت اعدام، از «صندلی الکتریکی» استفاده شد و در زندان «نیویورک» یک قاتل به نام «جان هارت» با این وسیله اعدام شد.

 

 

 

 

زادروز کاشف پنی سیلین

زادروز کاشف پنی سیلین

۶اوت ۱۸۸۱ زادروز  الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین

«الکساندر فلمینگ» باکتری شناس اسکاتلندی در سال ۱۹۲۸ روی عوامل بیماریها مطالعه میکرد متوجه شد یک قطعه «کپک» که در تشتک کشت افتاده بود در اطراف خود میکروبها را کشته است. این منجر به کشف «پنی سیلین» شد.