ایران -مهمترین اخبار واعتراضات واعتصابات میهنمان -سرخط

اعتراض غارت شدگان اینبار در برابر دادستانی رژیم!

تجمع غارت شدگان کاسپین

در تهران غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در اعتراض به غارت پول‌هایشان توسط این مؤسسه حکومتی وابسته به سپاه پاسدران مقابل دادستانی کل رژیم در تهران دست به تجمع زدند.

در آمل غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین با حمله به در این مؤسسه، خشم خود را نسبت به چپاول پولهایشان توسط سپاه پاسداران ابراز کردند.

 کجاست بهشت سرمایه گذاری !

 جعمی از مالباختگان فرودگاه قم در مقابل صداوسیمای حکومتی دست به اعتراض زدند و شعار می دادند.

آنان با طنز خطاب به  صداوسیمای رژیم که سرمایه گذاری در فرودگاه قم را بهشت سرمایه گذاری تبلیغ کرده بود شعار می ‌دادند: کجاست بهشت سرمایه‌گذاری و… ؟ ؟ ؟

کارگران گروه ملی فولاد گرسنه هستند!

در اهواز کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق عقب‌افتاده خود به تجمع و راهپیمایی دست زدند. این کارگران محروم که مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «مشکلات کارگران گروه ملی هم‌چنان حل نشده باقی مانده است».

همچنین بازنشستگان کارخانه فولاد اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق در مقابل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تجمع کردند

.همزمان در اصفهان هم بازنشستگان فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق تیرماه، اقدام به بستن خیابان نشاط در این شهر کردند

تجمع برای حقوق و مطالبات در اراک!

 جمعی از کارگران آذرآب اراک در اعتراض به محقق نشدن وعده‌ها و پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگزاران همچنین به تعلیق شدن یکی از نمایندگانشان از کار اعتراض دارند.

کارگران شرکت آذرآب اراک در اواخر اردیبهشت ماه، 31تیر و 25تیرماه هم با تجمع در سطح شهر اراک به پرداخت نشدن مطالبات و حقوقشان اعتراض کردند.

در کهنوج در استان کرمان کارگران شهرداری تجمع اعتراضی برپا کردند!

 یکی از کارگران معترض گفت: چند سالی است که حقوق کارگران شهرداری به موقع پرداخته نمی‌شود و اگر هم پرداخت کنند حدود 500تومان است که معیشت و زندگی خانوادگی ما را دچار بحران کرده چرا که با این گرانیها بعضی از همکاران ما به نان شب محتاج هستند.

و در قزوین کارکنان روستایی شرکت مخابرات در اعتراض به اخراجهای بی رویه و نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. در این تجمع دهها تن از کارکنان روستایی مخابرات قزوین حضور داشتند، معترضان ضمن برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی خود شدند.

کارکنان شرکتهای اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه خود تجمع کردند!

اعتراضات کارکنان اتوبوسرانی مشهد

 

مدیرعامل حکومتی سازمان اتوبوسرانی مشهد با سلب مسئولیت از خود گفت: «سازمان اتوبوسرانی موظف به نظارت بر پرداختهایی است که شرکتها به کارمندان خود پرداخت می‌کنند تا حداقل‌های حقوق قانون کار در موردشان رعایت شود، اما حق بیمه و پرداخت مالیات مستقیماً برعهده خود شرکتها است». یکی از معترضان گفت اینها دائما ما را بین ارگانهای مختلف پاسکاری می‌کنند و ماههاست حق بیمه ما را پرداخت نمی کنند.

 

محکوم کردن هر گونه پرونده سازی علیه کارگران !

کارگران نیشکر هفت تپه

 پنجاه و سه کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شعبه یکم بیدادگاه شوش به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر و همچنین تحریک کارگران تفهیم اتهام شدند و با سپردن کفالت و فیش حقوقی به‌طور موقت آزاد شدند.. سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه طی بیانیه‌یی هر گونه پرونده‌سازی علیه کارگران و دیگر مزد بگیران را محکوم کردند.

Category: سرخط