آبرنگ

آبرنگ

در بخش موسیقی میخواهیم سفر کنیم به سرزمین هندوستان… به سراغ دختر بچه هنرمند و نابغه ای میرویم به نام نیشتا شارما با صدا وتکنیک فوق العاده در خواندن شهرت خاصی پیدا کرده…. نیشتا در یک خانواده ی معمولی و متوسط به دنیا آمده و به تشویق پدر هنرمندش از کودکی به تمرین آواز روی آورده…

باید گفت ! موسيقي هندوستان يكي از پيچيدهترين و قديمي ترين نوع موسيقي تاريخ بشر است. وجود مدلاسيونهاي ريتميك و ملوديك در اين موسيقي، باعث شده كه فراگيري آن، سالها تمرين، حوصله و پشتكار را طلب كند.
بنابراين بايد اذعان كرد كه اجراي چنين موسيقي درحوزهي خوانندگي و صداي انساني، بسا پيچيدهتر و دشوارتر خواهد بود.اما آنچه در اين صحنه به چشم ميخورد، اجرايي فراتر از يك اجراي صوتي معمول با صداي انسان است، زيرا وجود پاساژهاي سريع، اجراي تند نتهايي با فواصل اكتاو و تلفيق اين دو با مدلاسيونهاي ريتميك، چيزهايي است كه اجراي آنها تنها بر روي يك ساز آنهم توسط يك نوازندهي چيره دست ميسر است. بنابراين بايد اين اثر را يك كار خارقالعاده و اجراي آنرا توسط يك نابغه نامگذاري و محسوب كرد.

این هم شد دل!

اين هم شد دل كه ما داريم
پيرمردي در بستري مقوايي
برآسمان تاريك پلكهايش ستاره ميدوزد
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد
پيرزني در شام
برآوار دار خويش
-مقبرهي اولاد خفتهاش-
فرياد زنان كينه ميتوزد
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد
جوانكي كرهيي حتي
كه نه ميشناسمش ونه ديدهام او را
در شهر سيمانيِ اندوه
در دل شرارهي خشم ميفروزد
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد

اين هم شد دل كه ما داريم
جيرجيركي بر سنگفرش سرد پاييزي
در پناه برگ, انتظار مرگ ميكشد
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد
شاپركي بر شيشهي پنجره سرميكوبد
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد
شاخه گلي از بوران دوش ميشكند
من بغض ميكنم من دلم ميسوزد

                                         و بازهم دلم ميسوزد
و هزار بار دلم ميسوزد
وميسوزد و ميسوزد آي
به خدا من آتش گرفتهام
دست كم آتش نشاني را
خبر كنيد

هر وقت در زندگی به یک درب بزرگ رسیدی که روی آن یک قفل بزرگ بود نترس و نا امید نشو!!! چون اگر قرار بود باز نشود جای آن یک دیوار میگذاشتند..

به امید باز کردن همه ی قفل ها و گسستن زنجیرها…

 

 

Category: فردای ما