درخاطره روزها ۱۴مرداد- ۵ اوت

۱۴مرداد ۱۲۸۵ امضای فرمان مشروطیت ایران

امضای فرمان مشروطیت ایران

امضای فرمان مشروطیت ایران

پس از دو دهه، مبارزات مردم ایران علیه سلطنت مطلقة شاهان «قاجار» به ثمر نشست و با امضای فرمان مشروطه توسط «مظفرالدین شاه»  مردم به اولین پیروزی خود دست یافتند.

 

 

 

۱۴مرداد۱۳۳۸ درگذشت قمرالملوک وزیری

درگذشت قمرالملوک وزیری

درگذشت قمرالملوک وزیری

«قمرالملوک وزیری» بانوی پیشکسوت آواز ایران به مکتب استاد «مرتضی نی‌داوود» راه یافت. محبوبیت او مصادف با دیکتاتوری «رضاخان» بود. خوانندة ترانة معروف «مرغ سحر» در تنگدستی درگذشت.

 

 

 

۱۴مرداد-۵ اوت۱۹۶۲ دستگیری نلسون ماندلا

دستگیری نلسون ماندلا

دستگیری نلسون ماندلا

«نلسون ماندلا» به اتهام تلاش برای براندازی دولت(اقلیت)  سفید پوستان «آفریقای جنوبی» دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. وی پس از ۲۷ سال از زندان آزاد گردید و به پشتوانة مردم به قدرت رسید.

 

 

 

۱۴مرداد-۵ اوت۱۹۴۵ بهکار بردن نخستین بمب اتمی

بهکار بردن نخستین بمب اتمی

بهکار بردن نخستین بمب اتمی

یک بمب افکن «بی – ۲۹» امریکا نخستین بمب اتمی را بر شهر «هیروشیما» در ژاپن فرو افکند.  بیش از ۶۰هزار تن کشته و ۱۲۰هزار تن مصدوم شدند.

  بسیاری از مصدومان نیز به تدریج جان سپردند.

 

 

 

۱۴مرداد-۵ اوت۱۸۹۵ درگذشت انگلس

درگذشت انگلس

درگذشت انگلس

«فردریک انگلس» فیلسوف بزرگ آلمانی در سال ۱۸۴۲ به انگلستان رفت و با «کارل مارکس» ملاقات کرد و به اتفاق هم ”مانیفست کمونیست” را نوشتند. جزوه‌یی که از سال ۱۸۴۸ مبنایی برای انقلابهای  «مارکسیستی» و «سوسیالیستی» قرن ۱۹ و ۲۰ شد.