تظاهرات اعتراضی در تهران ،اصفهان ،همدان،بروجن علیه سیاستهای چپاولگرانه رژیم

پرستاران در تهران و اصفهان روز يکشنبه تجمعات اعتراضي برگزار کردند. در تهران،  پرستاران در مقابل وزارت بهداشت رژيم تجمع کرده و به ظلم و بيگاري کشيدن از پرستاران اعتراض کردند. مزدوران حراست وزارت بهداشت قبل از شروع تجمع، با نرده مقابل اين وزارتخانه را بستند، اما پرستاران بدون توجه به این اقدام به تجمع خود ادامه دادند.

روز يكشنبه تجمع غارتشدگان موسسه حكومتي كاسپين در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد.

همچنين روزهاي شنبه و يکشنبه خريداران مسکن مهر در همدان، اهالي روستاي بابکِ بيله سوار، و کارگران کارخانه کاشي پاسارگاد در بروجن در اعتراض به سياستهاي چپاولگرانه و ضدمردمي رژيم آخوندي تجمع اعتراضي برگزار کردند.