گفتگو با مهدی براعی – جنبش دادخواهی قتل عام سال ۶۷ بخشی از کارزار سرنگونی

ویژه برنامه جنبش دادخواهی ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

رئیس جمهور برگزیدة‌ مقاومت در پیام به مناسبت اولین سالگرد جنبش دادخواهی گفت: «در شروع دومین سال جنبش دادخواهی، همگان را به‌گسترش این جنبش فرا می‌خوانم. این بخشی از جنبش آزادی ملت ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است».

مهدی  براعی  در گفتگو با ویژه برنامه جنبش دادخواهی توضیح می‌دهد که چگونه  جنبش دادخواهی بخشی از کارزار برای سرنگونی رژیم آخوندی خواهد بود. مهدی براعی همچنین مختصات جنبش دادخواهی را در صحنه بین المللی، صحنه داخلی و در درون رژیم تشریح می‌کند.