عجب داستانی داریم – دم شیر

دم شیر

در نظام ولایت فقیه یک باند شکست خورده ای هست که از همه جا رانده و از همه جا مانده. اینها خیلی تلاش می کنند که بگویند ما هم بازی اما نه تنها بازیشان نمیدهند بلکه تبدیل شدند به مضحکة‌ خاص و عام…باند مموتی متشکل از احمدی نژاد و مشایی و بقایی… آدم وقتی اینها را می بیند یاد سه کله پوک میافتد. ملاحظه بفرمایید سر ایران ما چی آمده که اینها شدن رجل سیاسی!

Category: فردای ما