گوشمالی دادن یک آخوند بنام پوریا رحیمی در روستای شریف آباد سیرجان

گوشمالی یک آخوند بنام پوریا رحیمی

سريال گوشمالي آخوندها و مزدورهاي حكومتي ادامه دارد. بعد از آخوندي كه چند روز پيش در تهران گوشمالي داده شد، حالا نوبت يك آخوند ديگر در سيرجان است.چند نفر در روستاي شريف آباد سيرجان به خانه  امام جماعت اين روستا، به نام پوریا رحیمی رفتند و آن را با ضربات چاقو گوشمالي دادند. تا حدي كه به بيمارستان منتقل شد و حالش وخيم است.

طي همين 7-8 روزاخير حداقل 4 مورد گوشمالي مزدورهاي حكومتي در شهرهاي تهران، ياسوج، نهاوند وسيرجان اتفاق افتاده .اين ها همه اش يك پيام دارد. اين پيام كه دوره ظلم و ستم آخوندها و تفتيش عقايد و سركوب آخوندها تمام شده. همانطور كه يكي از همين جوانهاي معترض در تهران موقع هجوم به آخوند مزدور گفت «انتقام اصغر را گرفتم».بله اين ها انتقام پهلوان اصغر و انتقام همه خونهاي به ناحق ريخته شده به دست آخوندهاي جاني است.

  • اعلام جرم کارگزاران زندان اوین علیه آتنادائمی

در دنياي وارونه آخوندها، همه مفاهيم برعكس هستند و هيچ چيز سر جاي خودش نيست. بعد از اعتصاب غذاي زنداني سياسي آتنا دائمي كه مزدورهاي حكومتي مجبور به عقب نشيني در مورد خواسته او شدند و به بي گناهي خواهرانش حكم دادند، حالا كارگزاران زندان اوين عليه او اعلام جرم كردند.

رئيس بهداري و رئيس زندان اوين تحت عنوان « اخلال در نظم زندان و توهين به ماموران» پرونده جديدي عليه آتنا دائمي باز كردند. اين جنايتكاران حتي به آتنا اتهام تمارض زدند و گفتند كه پزشك، پرونده هاي مربوط به او را جعل كرده و وضعيت جسمی او مشكلي ندارد!

وقتي كه پرده از جنايت جاني ها ميافتد، براي شستن دست هاي خودشان و پاك كردن پرونده سياه شان مجبور به چنين دروغها و پرونده سازيهايي هم ميشوند كه البته نميتواند كسي را فريب بدهد.

  • اعتراف به شکست رژیم برای جلوگیری استفاده از تلگرام

جنگ آخوندها با تلگرام اولش با تلاش براي سانسور و فيلترينگ شروع شد، سرشان كه به سنگ خورد، تهديد و تطميع و تلاش براي معامله كردن و انتقال سرورهاي تلگرام شروع شد. اين طرح شان هم كه حالا شكست خورده و شروع كردند به شكايت و آه و ناله.

روزنامه وطن امروز رسما به بي تاثيري نقش رژيم براي جلوگيري از استفاده مردم از تلگرام اعتراف كرد و به نوعي هم لگدي به وزير ارتباطات زد و گفت:«تلگرام تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست، در نتیجه تحت فشار نیست! اغلب کاربران این اپلیکیشن ایرانی هستند و وزارت ارتباطات کشورمان نیز بسادگی توسط «پاول دوروف» مدیر و مؤسس تلگرام، در طول چند سال اخیر اداره شده است. تلگرام پیام‌رسانی رمزنگاری شده است.»

درمقابل اين ترس و وحشت رژيم و ناتوانيش در فيلتر و بستن تلگرام. جوانهاي ايراني هم خوب ميدانند كه چقدر ميتوانند از اين طريق موثر عمل كنند و از اين امكان براي اتحاد و همبستگي هر چه بيشتر در اعتراضات و اطلاع رساني تجمات و ا ز طرف ديگر هم جنايتهاي آخوندها استفاده كنند.

  • جلسه اعتراضی دانشجویان در جلوی دانشگاه

مدتي است كه دانشجویان در حال اعتراض به طرح به اصطلاح كارورزي حكومتي هستند. اين هفته دانشجویان ميخواستند در دانشگاه يک جلسه در رابطه با اين موضوع برگزار كنند كه كارگزاران رژيم در دانشگاه چنين اجازه اي ندادند و به قول خودشان «مجوز ندادند». دانشجویان هم اين جلسه به اعتراضي در جلو دانشگاه تبديل كردند.همين موضوع باعث راه افتادن يك هشتگ جديد به اسم « #مجوزنميدن » در توييتر شده كه به چيزهاي ممنوع است در حكومت آخوندي اشاره ميكند.

 

 

Category: فردای ما