• خلاصه خبرها

۱ – سالگرد انقلاب مشروطه گرامی باد

2- گردهمایی‌های 3 روزة مقاومت – كنفرانس‌هاي بين‌المللي: پيرامون وضعيت ايران و نقش اپوزيسيون

تور یسلی :  سازمان مجاهدين هم‌چنان تنها سازمان بادوام اپوزيسيون است كه بر پاية تغيير تمام‌عيار سياسي بنا شده و از اراده و دارايي‌هاي لازم براي آن برخوردار است و حاضر است فداكاري لازم را به‌عمل بياورد….

فدا كاري بحث مرگ و زندگي و مبارزه با يك رژيم استبدادي و استمرار روزانه و سالانة آن تا پايان عمرتان است تا وقتي كه تغيير كند. اين سازمان مجاهدين است؛

3- بیانیه های کمیته های پارلمانی درانگستان، ایتالیا، کشورهای نوردیک و بالتیک، وفرانسه : محكوميت سفر مقامات اروپايي به حاکمیت آخوندی

4- بیانیه کمیتة فرانسوی برای ایران دموکراتیک: فرانسه به هيچوجه نبايستي به فشارهای رژيم ايران علیه مخالفانش‌ پاسخي بدهد و  باید در هر فرصتي التزام مطلق فرانسه به حقوق بشر ولغو حکم اعدام را متذکر شود

5- اطلاعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت دربارة تشدید سرکوب کولبران زحمتکش در نقاط مرزی توسط مزدوران حكومت آخوندي

6- وحشت نمايندة خامنه‌اي در مشهد از بحرانهای گریبانگیر رژیم و خطر «براندازي» نظام آخوندي

علم‌الهدي: دقیقا مسئله یی که امروز دنیای استکبار و آمریکا در مورد ما فکر کرده که بتواند با یک توطئه های سیاسی,بايك شگردهای سیاسی, با یک نفوذ سیاسی در داخل کشور و در تشکل های داخل کشور بتواند اساس نظام ما را براندازی کند.

7- اذعان آخوند جلاد ابراهیم رئيسي به تزلزل و روحيه‌باختگي نيروهاي رژيم در اثر كارزار مجاهدين، و اینکه رژیم با شرایط خیلی دشواری، مواجه است.

 8- گزارش  جدید عفو بين‌الملل: در باره دادخواهی خانواده های شهیدان قتل عام ۶۷ و اقدامات رژیم آخوندی برای از میان برداشتن آثار این جنایت بزرگ و تخریب گورهای جمعی ،

9- گزارش  نیویورک‌تایمز: درباره موقعیت روحانی پس از تنفیذ: دلسردی از روحانی در میان رأی‌دهندگانش رو به افزایش است چرا که به وعده‌هایش عمل نمی‌کند و کاندیداهای کابینه‌اش را به تأیید خامنه‌ای می‌رساند.

۱۰-و گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز: ايران تحت حاكميت آخوندها، يكي از پنج زندان بزرگ جهان براي فعالان رسانه‌يي

مشروح اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

مشروح اخبار |