أزمایش نسل ما ـ قسمت دوم

شاهدان قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی سال۶۷

شاهدان قتل عام تابستان ۶۷، محمد زند، مسعود ابویی، پروین پوراقبال، اکبرصمدی، حسن ظریف، محمود رویایی و حسین فارسی از اعدامهای سال ۶۷ و حماسه شهدای سربه‌دار آن می‌گویند

آزمایش نسل ما ـ قسمت دوم

استودیو خبر |