ترانه ۶۷ – خواننده روزبه

ترانه ۶۷

شب ایستاده بود به انكار شصت و هفت

در انتهاي مشرق خونبار شصت و هفت

خورشيدواره هاي زميني نمرده اند

تا زنده هاست آتش تبدار شصت و هفت

بايد سكوت سنگي سي ساله را شكست

با همتي سترگ سزاوار شصت و هفت

Category: فردای ما