برافراشتن پرچم انقلاب سوریه بر بلندترین نقطه آزاد شده

  

توفان تغییرچهارشنبه 11 مرداد 96   

برافراشتن پرچم انقلاب سوریه

برافراشتن پرچم انقلاب سوریه

-برافراشتن پرچم انقلاب سوریه بر بلندترین نقطه آزاد شده در قنیطره

  -انقلاب، سن وسال را به رسمیت نمی شناسد

  -پاکسازی شهر درعا از آثارجنگ توسط دفاع مدنی سوریه

   -قصه های انقلاب مردم سوریه