قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بر دار قسمت چهارم

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بر دار قسمت چهارم

بازگو کردن وقایع تابستان۶۷ از زبان شاهدان

وقتي طناب دار را به‌گردنش انداختند

نامي را از او شنيدند.

نامي كه پيش از آن

چند‌هزار‌بار به‌دار آويخته بودندش.

 

 

 

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بر دار قسمت چهارم

سپیده بر دار برنامه یی درسالگرد قتل عام تابستان۶۷

«شيخ» و «دد» و «ديو» و «دار» آميخته‌اند

خونها ز خداي عشق ما ريخته‌اند

بر ترمه‌ی

خاك و لوح و نقش ايـران

 تا سقف فلك ستاره آويخته‌اند