قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بر دار قسمت پنجم

سپیده بر دار

سپیده بردار قسمت پنجم- ۱۰مرداد ۹۶

مزار شهیدان قتل‌عام تابستان۶۷ در خاوران تهران

صحبت از پژمردن يک برگ نيست

واي! جنگل را بيابان مي کنند

دست خون آلود را در پيش چشم خلق پنهان مي کنند

هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا

آنچه اين نامردمان با جان انسان مي کنند

 

 

مشاهدات شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

شاهدان قتل عام از صف زندانیان برای اعدام می‌گویند

به‌خاطر مي‌سپاريم

نامهاي شما

و رنگ لحظه لحظهٌ شبهايي

كه در راهروهاي مرگ گذشت.

هر پيچ و تاب پيكر سرفرازتان

ـ آويخته از پنجهٌ بيرحم طناب را ـ

هم‌چون سرخ‌ترين جامه‌هاي قهرمانان ميهني

در ميانهٌ ميدانهاي نبرد

                  به ياد سپرده‌ايم.