ستاره خیز۶۷ – ۱

بیژن پیرنژاد از برادرش هوشنگ پیرنژاد می گوید که در جریان قتل عام زندانیاسی سیاسی در تابستان۶۷  به شهادت رسید.

بیژن هم‌چنین از ۵ عضو دیگر خانواده‌اش یعنی پدرش، خواهرش آفت پیرنژاد و برادر دیگرش هومن پیرنژاد می‌گوید که همگی در راه آزادی مردم ایران جان خود را فدا کردند. شهناز نوری و حمیدرضا خسروفر دو جاودانه فروغ دیگر از خانواده پیرنژاد هستند.