ستاره‌خیز ۶۷ – ۳

در ستاره‌خیز۶۷ اردشیر نیک‌ طالعان از برادران شهیدش خسرو، پرویز و حمید نیک‌ طالعان می‌گوید. اردشیر هم‌چنین یاد جمشید غیاثی از دیگر شهیدان خانواده را گرامی می‌‌دارد.