برج سازی ، سرپوش دیگری برای دزدی، چپاول و سرکیسه کردن مردم ایران

سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران- ۹ مرداد ۱۳۹۶

Category: سرخط