قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بر دار قسمت دوم

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷

به‌خاطر مي‌سپاريم

نامهاي شما

و رنگ لحظه لحظه‌ی شبهايی

كه در راهروهای مرگ گذشت.

هر پيچ و تاب پيكر سرفرازتان

آويخته از پنجه‌ی بيرحم طناب را 

هم‌چون سرخ‌ترين جامه‌های قهرمانان ميهنی

در ميانه‌ی ميدانهای نبرد

                  به ياد سپرده‌ايم.