فروغ جاویدان، بزرگترین عملیات مقاومت – قسمت چهارم

در قسمتهای قبلی ، به نبرد تاریخی فروغ جاویدان پرداختیم. نبردی که در اولین روزهای مرداد ۱۳۶۷لرزه بر تمامیت دیکتاتوری آخوندی انداخت.

 و امروز، روز پرداختن به آفرینندگان آن حماسه است.

بزرگداشتی کوتاه از شهدایی که بخشی از مسیر مقاومت ایرانیان در برابر فاشیسم مذهبی را کوبیدند. انسانهایی که  راه پیشروی مردمشان  را با پلی ا ز تن های خودشان‌ باز کردند.  شهدای فروغ جاویدان!

 آنهایی که برای آزادی جنگیدند, و مسیر رهایی را در دشت و کوه میهنمان, با خونشان علامت گذاری کردند.

نسل فدا و رهایی اوج شگفت انگیز دیگری را فراتر از همهٴ معیارهای شاخته شدهٴ رزم‌ آوری و جانبازی، بر تارک تاریخ مقاومت ایران به ثبت رساند. حماسهٴ کبیر عقیدتی و میهنی فروغ جاویدان، پاسخ مقاومت ایران و ارتش آزادی‌ستان آن به سرنوشت بود. در بزنگاهی که آتش توطئه‌ها از هر سو برای سوزاندن و نابود کردن مقاومت ایران زبانه میکشید، رشیدترین فرزندان مردم ایران، به یمن راهبری پاکبازشان، یک بار دیگر برای دفاع از خلق و میهن به میان آتشها شتافتند.

یکی از صحنه های درخشان فروغ  که خیلی چشمگیر بود رشادت ودلاوری خواهران مجاهد بود .

خروش حماسی سرداران و سربازان راه آزادی در نبرد فروغ جاویدان بحدی پر طنین بود که آب در خوابگه مورچگان نظام شقاوت‌پیشگان انداخت. بنحوی که تمامی مهره‌های اصلی این دستگاه جرم و جنایت را به صحنه کشاند.

یکی از مهره‌های اصلی رژیم که با عجله به صحنه فرستاده شد، صیاد شیرازی بود. او بعدا هم به هول عظیمی که کل رژیم از هیبت فروغ کرده بودند اعتراف کرد و هم به سرپیچی پرسنل شریف ارتش از فرامین سرکرده‌های نظام اذعان نمود.

 صیاد شیرازی چند ساعت پس از شروع عملیات فروغ جاویدان در مرداد ۶۷ شبانه بدستور مستقیم خمینی به کرمانشاه اعزام شده و با اولین هلی کوپترهای هوانیروز به منطقه عملیاتی رفت. بسیاری از سربازان و درجه داران و افسران حاضر به مقابله با ارتش آزادیبخش نبودند.اما صیاد شیرازی به آنها دستور موکد برای شلیک میدهد وخود او شخصا سوار هلی کوپتر توپدار میشود و رزمندگان ارتش آزادیبخش را هدف قرار میدهد.

حماسهٴ فروغ جاویدان که دستاوردهای ارزندهٴ آن برای مقاومت ، هر سال بیشتر روشن شده ، با خون پاک ۱۳۰۴تن از قهرمانان ارتش آزادی رقم خورد. شهیدانی که پیکرهای برخی از آنان در وادی‌السلام در خاکپای سرور و سالار شهیدان حسین علیه‌السلام به خاک سپرده شدو برخی دیگر در آغوش میهن جای گرفتند, زیارتگاه هایی برای عشاق آزادی.

در میان شهیدان فروغ جاویدان، پنج تن از اعضای هیأت اجرایی سازمان مجاهدین خلق ایران دیده میشوند که هر یک فرماندهی یک تیپ رزمی را بر عهده داشتند. همچنین ۱۱ تن از معاونان هیأت اجرایی جزو شهیدان فروغ هستند. قهرمانانی که در میدانهای نبرد با دشمن خدا و خلق بسا حماسه های کبیر آفریدند.

در میان رزمندگان دلاوری که درعملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدند، بودند پدران و مادرانی که در راه رهایی خلق و میهن و تحقق سعادت و بهروزی فرزندان ایران زمین، از فرزندان دلبند خود گذشتند و به میدان شرف و مجاهدت شتافتند. این امواج فدا و ایثار در میان نامه‌های آخرینشان به کودکانشان به چشم می خورد

در زمرهٴ شهدای فروغ جاویدان، همینطور، باید از صدها تن از مردم شریف و جوانان مبارز کرند و اسلام‌آباد یاد کنیم. همانها که به دستور خمینی خونخوار، به جرم حمایت از مجاهدین، در شهرهایی مثل کرمانشاه، ایلام، کرند و اسلامآباد در ملاء عام به دار آویخته شدند.

در اینجا، بزرگداشت حماسه و نبرد بزرگ فروغ جاویدان را به پایان می بریم.

اما آنچه در پایان این گزارش باید گفت ، این حقیقت است که فروغ، همین امروز هم ادامه دارد، البته در مدارهای بسا بالابلندتر،فروغهایی در امتداد همان فروغ، مسیرهایی که تا قلة پیروزی نهایی، تا آزادی میهن و برقراری حاکمیت مردمی ادامه دارد.