در خاطره روزها – ۸مرداد، ۳۰ژوئیه

 

۸مرداد۱۳۸۵ شروع طولانیترین تحصن

۸مرداد۱۳۸۵ شروع طولانیترین تحصن

۸مرداد۱۳۸۵ شروع طولانیترین تحصن

تحصن ایرانیان در دفاع از حق پناهندگی مجاهدان اشرف در ژنو آغاز شد.پس از ۸ ماه, در ۱۸ اسفند «کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد» مخالفت خود را با اخراج و هر گونه جابهجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق، اعلام کرد.

 

 

 

۸مرداد۱۲۹۰ جایزه سر محمدعلی شاه قاجار

۸مرداد۱۲۹۰ جایزه سر محمدعلی شاه قاجار

۸مرداد۱۲۹۰ جایزه سر محمدعلی شاه قاجار

در این روز مجلس شورای ملی برای سر «محمدعلی شاه» صد هزار تومان جایزه نقدی تعیین کرد. سلطنت «محمدعلی شاه» قاجار که پس از مرگ پدرش، آغاز شده بود، پس از تصرف تهران به دست مشروطه طلبان پایان یافت.

 

 

 

 ۳۰ژوئیه ۱۹۰۰ ممانعت از کار کودکان

۳۰ ژوئیه۱۹۰۰ ممانعت از کار کودکان

۳۰ ژوئیه۱۹۰۰ ممانعت از کار کودکان

برای اولین بار پارلمان انگلستان قانون پیشرفته‌یی در مورد ممانعت کار کودکان و ترتیبات امنیتی برای جلوگیری از خطرات کار در راه آهن و کارهایی که باعث بیماری می‌شود گذراند.

 

 

 

۳۰ژوئیه ۱۸۹۸ درگذشت بیسمارک

۳۰ ژوئیه۱۸۹۸ درگذشت بیسمارک

۳۰ ژوئیه۱۸۹۸ درگذشت بیسمارک

 «اتو فون بیسمارک» صدر اعظم آلمان در قرن نوزدهم آلمان را به صورت کشوری واحد درآورد. وی از سال ۱۸۶۲ مدت ۲۸سال رئیس دولت آلمان بود. او برای استقلال آلمان دست به ۳ جنگ مهم و تاریخی زد و آلمان را به کشوری قدرتمند تبدیل نمود.

 

 

 ۳۰ ژوئیه ۱۷۸۴درگذشت دنیس دیدرو، فیلسوف فرانسوی

۳۰ ژوئیه۱۷۸۴ درگذشت فیلسوف فرانسوی

۳۰ ژوئیه۱۷۸۴ درگذشت فیلسوف فرانسوی

«دنیس دیدرو» از فلاسفة معتقد به ماتریالیسم مکانیک بود و سرپرستی دایرهالمعارف فرانسه را داشت. نظرات «دیدرو» در نقد ادبی، زیبایی شناسی، تئاتر و فلسفه مورد توجه روشنفکران قرن نوزدهم و بیستم قرار گرفت.