درخاطره روزها ۷مرداد – ۲۹ژوئیه

 

۷مرداد۱۳۷۱ قیام مردم جنوب تهران

۷مرداد۱۳۷۱ قیام مردم جنوب تهران

۷مرداد ۱۳۷۱ قیام مردم جنوب تهران

هزاران تن از مردم اسلامشهر,  علیه تخریب خانههایشان توسط شهرداری بپاخاستند. پاسداران با هلیکوپتر به روی مردم آتش گشودند, ۴نفر را کشتند , صدها نفررا زخمی و بسیاری را دستگیر کردند. مردم بر سر راه خود به تهران  مظاهر حکومت را به آتش کشیدند.

 

 

 

۷مرداد ۱۳۷۰ پیروزی در دادگاه ژنو

۷مرداد ۱۳۷۰ پیروزی در دادگاه ژنو

۷مرداد ۱۳۷۰ پیروزی در دادگاه ژنو

رژیم آخوندی شکایتی علیه خانم «میریان گازو» روزنامه‌نگار روزنامة «لاسوئیس», که از اسناد مقاومت استفاده کرده بود, به قضائی سوئیس تسلیم کرد. مقاومت ایران این دادگاه را به محاکمة رژیم خمینی تبدیل نمود. سرانجام دادگاه، بر تبرئة روزنامه‌نگارسوئیسی و سه بار محکومیت رژیم رأی داد.

 

 

 

۷مرداد ۱۳۱۳ آغاز به کار پستخانة ایران

۷مرداد ۱۳۱۳ آغاز به کار پستخانة ایران

۷مرداد ۱۳۶۰ پرواز رهبر مقاومت از تهران به پاریس

رهبر مقاومت ایران آقای «مسعود رجوی» با یک عملیات بسیار خطرناک, از قلب پایگاه یکم شکاری تهران به پاریس پرواز کرد. این پرواز تنها چند روز پس از اعلام تأسیس «شورای ملی مقاومت» در تهران  صورت گرفت؛ و گامی در جهت معرفی و تثبیت «شورای ملی مقاومت» بود.

 

 

 

۷مرداد ۱۳۱۳ آغاز به کار پستخانة ایران

۷مرداد ۱۳۱۳ آغاز به کار پستخانة ایران

۷مرداد ۱۳۱۳ آغاز به کار پستخانة ایران

پستخانه ایران به نام «پستخانه جلیله» آغاز به کار کرد. ایران نخستین کشور جهان است که پستخانه دایرکرده است. سابقه تاسیس پستخانه درایران به زمان داریوش (چهارم جولای سال ۴۸۹ پیش از میلاد) باز می گردد

 

 

 

۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰ مرگ «ون گو گ »

۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰ مرگ «ون گو گ »

۲۹ژوئیه ۱۸۹۰ مرگ «ون گوگ »

نقاش و هنرمند بزرگ هلندی – فرانسوی که تابلو های او در حال حاضر هرکدام دهها میلیون دلار خرید و فروش می شود و  از جمله یکی از آنها در یک حراج ۸۲ میلیون دلاری به فروش رفت، روز۲۹ ژوئیه در فرانسه خود کشی کرد.