درخاطره روزها ۶مرداد – ۲۸ژوئیه

 

۶ مرداد ۱۳۸۸ کشتار ساکنان بیدفاع در اشرف

۶ مرداد ۱۳۸۸ کشتار ساکنان بیدفاع در اشرف

۶ مرداد ۱۳۸۸ کشتار ساکنان بی دفاع در اشرف

کمیته سرکوب اشرف در دولت عراق, به فرمان «خامنه ای» در ششم و هفتم مرداد حمله مرگباری را در اشرف سازمان داد که طی آن تن از ساکنان بی دفاع کشته, ۳۷۰تن مجروح و بیش از ۱۰۰۰ نفر مصدوم شدند. مزدوران در این تهاجم وحشیانة ۳۶تن از ساکنان اشرف را نیز به گروگان گرفتند.

 

 

 

۲۸ ژوئیه ۲۰۰۸درگذشت لرد راسل جانستون

۲۸ ژوئیه ۲۰۰۸درگذشت لرد راسل جانستون

۲۸ژوئیه ۲۰۰۸ درگذشت لرد راسل جانستون

« رئیس سابق شورای اروپا و حامی بزرگ مقاومت ایران در هفتادمین سال تولدش درگذشت.

خانم «مریم رجوی» در مراسم یادبودی در مقر اصلی شورا برگزار گردید گفت: ” در دورانی که تعداد اندکی در دفاع از آزادی برمی خیزند و مبارزه برای دمکراسی مورد اهانت قرار میگیرد, ایستادگی چنین شخصیت والایی قابل تقدیر میباشد.»

 

 

۶مرداد ۱۳۶۷ آغاز قتل عام زندانیان سیاسی

۶مرداد ۱۳۶۷ آغاز قتل عام زندانیان سیاسی

۶مرداد ۱۳۶۷ آغاز قتل عام زندانیان سیاسی

پس از آن‌که خمینی  در وحشت از خطر سرنگونی به‌دست ارتش آزادیبخش ملی، زهر آتش‌بس را در جنگ ضدمیهنی سر‌کشید، دستور قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. در این قتل عام سی هزار از زندانیان سیاسی مجاهد برسر آرمان خود ایستادند..

 

 

 

۲۸ژوئیه۱۹۴۳ مرگ ۴۲هزار آلمانی

۲۸ژوئیه۱۹۴۳ مرگ ۴۲هزار آلمانی

۲۸ژوئیه۱۹۴۳ مرگ ۴۲هزار آلمانی

نیروی هوایی انگلستان, با بمباران سنگین, هامبورگ را به آتش کشید. بعدها ثابت شد این شهر عاری از نظامیان بود. در این بمباران، بیش از ۴۲ هزار تن از ساکنان هامبورگ، معروف به شهر عمودی کشته و سه چهارم ساختمانهای شهر ویران شد.

 

 

 

۲۸ ژوئیه۱۷۵۰ درگذشت سباستیان باخ

۲۸ ژوئیه۱۷۵۰ درگذشت سباستیان باخ

۲۸ ژوئیه۱۷۵۰ درگذشت سباستیان باخ

«یوهان سباستیان باخ» موسیقیدان بلند آوازه آلمانی, در سال ۱۶۸۵ در یک خانوادة هنرمند به دنیا آمد. پدر یوهان نیز موسیقیدان بود و او مانند پدر, در نواختن ترومپت مهارت خاصی پیدا کرد.«سباستیان باخ» که ۶۵ سال عمر کرد,آهنگهای بسیاری ساخته است.