۲۹سال پس از عمليات کبير فروغ جاويدان، تلويزيون حکومتي، به پخش برنامه‌هاي متعددي در باره تهاجم ارتش آزاديبخش ملي و لرزه سرنگوني در ارکان نظام جنايتکار ولايت فقيه  به مناسبت سالگرد اين عمليات پرداخته است:

برادر مسعود: اين همان لحظه نادر و سرنوشت سازي است كه بزودي زود به پيش خواهيم تاخت

گزارشگر: در تابستان 1367 و روزهاي پس از پذيرش قطعنامه 598 منافقين… عملياتي موسوم به فروغ جاويدان را بر ضد رزمندگان اسلام طراحي كردند

خواهر عذرا علوي طالقاني: در صورت فتح كرمانشاه خبر فتح استان تمامي شهرهاي ديگه ايران رو به حركت در مي آورد و تعادل قواي بين رژيم و مقاومت به سود مقاومت مي چرخيد و اين ميتونست نقطه آغاز سرنگوني رژيم باشه

صياد شيرازي: از سه محور نيروها عمدتا هدايت ميشدند يكي از محور گردنه چارزبر بود يكي از محور پل دختر بود بطرف سه راه اسلام آباد يكي از محور گردنه قلاجه بطرف اسلام آباد.

30خرداد  1360 سازمان مجاهدين خلق رسما عليه جمهوري اسلامي اعلام جنگ مسلحانه ميكند جنگ با عراق هر روز پيچيده تر ميشد جوانان گروه گروه عازم جبهه ميشدند تا معادلات جنگ را تغيير دهند.

خرداد 1363 و دربحبوحه جنگ خبري شوكه كننده منتشر شد سازمان مجاهدين خلق اعضايش را در عراق مستقر كرد اعلان جنگ سازمان مجاهدين خلق عليه مردم ايران وارد مرحله تازه اي شده بود  

سازمان در تدارك تشكيل ارتشي براي حملات گسترده عليه نيروهاي ايراني بود  

برادر مسعود: عمليات بزرگ فروغ جاويدان  

گوينده: ارتش مجاهدين خلق از محور سر پل ذهاب وارد خاك ايران شدند و در ساعات اول حمله به راحتي جلو ميروند درنهايت آنها توانستند تا همان شب شهر اسلام آباد را تصرف كنند حالا خبر به تهران رسيده است نيروهاي ارتش و سپاه كه همچنان خستگي جنگ با ارتش بعث در تنشان بود اينبار بايد عازم جنگ با نيروهاي مجاهدين خلق ميشدند.

5مرداد 1367 عمليات مرصاد براي مقابله با ارتش مجاهدين خلق آغاز شد ارتش مجاهدين…

تا تنگه چارزبر در 35 كيلومتري كرمانشاه پيشروي كرد با رسيدن آنها به اين منطقه درگيري سختي آغاز شد اين درگيري سه روز بطور انجاميد

عمليات کبير فروغ جاويدان لرزه سرنگوني در ارکان نظام جنايتکار ولايت فقيه

فروغ جاویدان |